0591 - 714 727 info@atriumadvocaten.nl

Zoekt u een advocaat in Aalden?

Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in zaken op het gebied van intellectueel eigendom, huur en vastgoed, ondernemingen en organisaties of familie en gezin? Dan bent u bij ATRIUM advocaten aan het goede adres. Wij zijn zelf gevestigd in Emmen, maar wij kunnen u ook helpen als u in Aalden woont.

Samenwerken?

Wij zijn uw advocaat in Aalden en omgeving
Gratis QuickscanZaak aanmelden

Samenwerken?

Wij zijn uw advocaat in Aalden en omgeving

Hulp bij uw registratie

Weet u niet hoe u uw naam, product, logo of dienst het beste kunt beschermen? Wij wel!

Wij kunnen ervoor zorgen dat de door u gebruikte (intellectuele) eigendomsrechten op de juiste wijze worden geregistreerd, zodat uw concurrent hieruit geen voordeel kan halen.

Hulp bij handhaving

Gebruikt een ander een door u geregistreerd merk? Wat als iemand zonder uw toestemming uw creatie kopieert of zelfs aanpast?

Het intellectueel eigendomsrecht, waaronder het merkenrecht en auteursrecht, biedt bescherming en wij weten precies welke actie wij moeten ondernemen.

Hulp bij verdediging

Wordt u zelf aangesproken door iemand anders over een inbreuk die u zou hebben gepleegd op gebied van het merkenrecht, auteursrecht, handelsnaam of anderszins?

Ook dan kunnen we samen met u op zoek naar een oplossing en gaan we waar nodig de schade zoveel mogelijk voor u beperken.

Hulp bij (ver)huur

Betaalt de huurder de huur niet? Wordt de huur ten onrechte opgeschort vanwege gebreken? Of worden gebreken niet verholpen? Dreigt er een ontruiming vanwege een huurachterstand?

We staan zowel huurders als verhuurders bij om een passende oplossing te zoeken in geschillen over (ver)huur.

Hulp bij (ver)koop

Wordt een koopovereenkomst niet nagekomen en wilt u nakoming afdwingen en/of de overeengekomen boete innen?

Komt u erachter dat de woning die u heeft gekocht verborgen gebreken heeft?

Wij kunnen u uitstekend adviseren en bijstaan in dit soort geschillen.

Hulp bij geschillen tussen buren

Heeft een buurman een stuk grond van u in gebruik? Wijkt de feitelijke grens af van de erfgrens in het Kadaster? Is het recht van overpad geblokkeerd? Of heeft u last van overhangende beplanting van uw buren?

Wij kunnen u helpen.

Hulp bij geschillen over overeenkomsten

Komt iemand een overeenkomst niet na? Wordt uw nota niet betaald? Is er wanprestatie gepleegd? Of wordt u zelf aansprakelijk gesteld door een ander en heeft u goede redenen om afspraken niet na te komen? Eist iemand van u een schadevergoeding? Wij kunnen u een eerlijk en helder juridisch advies geven en helpen.

Hulp bij onrechtmatig handelen

Heeft u schade geleden door toedoen van een ander; een particulier, ondernemer of dienstverlener? Of heeft u per ongeluk schade toegebracht aan een ander? Dan kunnen we samen met u op zoek naar een oplossing en gaan wij waar nodig de schade voor u zoveel mogelijk beperken of verhalen. We geven altijd een eerlijk en helder juridisch advies over de kans van slagen in een procedure.

Hulp bij uw echtscheiding

Weet u niet waar u moet beginnen bij een echtscheiding en ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij wel!

Wij loodsen u stap voor stap door het echtscheidingsproces heen. U hoeft zich over de juridische kant van de echtscheiding geen zorgen te maken.

Hulp bij alimentatie

Denkt u dat u dat u teveel alimentatie betaalt? Of vindt u dat uw ex-partner meer zou kunnen bijdragen in de kosten van de kinderen?

Wij kunnen voor u uitrekenen of de alimentatie (nog) voldoet. Ook zijn wij er voor u als u gaat scheiden, maar geen idee heeft welke bijdrage redelijk is. Wij kunnen u hier meer over vertellen.

Hulp bij omgang

Ziet u uw kind(eren) niet meer en zit u met uw handen in het haar? Komt uw ex de omgangsregeling niet na?

Of bent u van mening dat uw kinderen niet veilig zijn bij uw ex-partner?

Wij gaan samen met u op zoek naar een passende en duurzame oplossing, waar u niet alleen op korte termijn, maar ook in de toekomst baat bij heeft. 

Zoekt u een advocaat in Aalden? Neem contact met ons op

_

BEZOEK-  EN POSTADRES

Westerbracht 16
7821 CH EMMEN

KvK: 81880693

Volg ons en mis niets

TELEFOONNUMMER
0591 - 714 727

E-MAIL
info@atriumadvocaten.nl