0591 - 714 727 info@atriumadvocaten.nl

Civiel- en procesrecht

Hulp bij civiel- en procesrecht

In het civiele recht kunt u op verschillende manieren problemen ervaren.

Wij kunnen u juridisch advies geven of bijstaan in geschillen die te maken hebben met bijvoorbeeld het contractenrecht, consumentenrecht, (beroeps)aansprakelijkheidsrecht, goederenrecht en WSNP-zaken.

Verder hebben wij jarenlange en uitgebreide proceservaring. We kunnen u dus bij uitstek helpen als u bent gedagvaard om voor de rechter te verschijnen of een verzoekschrift hebt ontvangen.

Hulp bij geschillen over overeenkomsten

Komt iemand een overeenkomst niet na? Wordt uw nota niet betaald? Is er wanprestatie gepleegd?

Of wordt u zelf aansprakelijk gesteld door een ander en heeft u goede redenen om afspraken niet na te komen? Eist iemand van u een schadevergoeding? Wij kunnen u een eerlijk en helder juridisch advies geven en helpen.

Hulp bij onrechtmatig handelen

Heeft u schade geleden door toedoen van een ander; een particulier, ondernemer of dienstverlener? Of heeft u per ongeluk schade toegebracht aan een ander?

Dan kunnen we samen met u op zoek naar een oplossing en gaan wij waar nodig de schade voor u zoveel mogelijk beperken of verhalen.
We geven altijd een eerlijk en helder juridisch advies over de kans van slagen in een procedure.

BEZOEK-  EN POSTADRES

Westerbracht 16
7821 CH EMMEN

KvK: 81880693

Volg ons en mis niets

TELEFOONNUMMER
0591 - 714 727

E-MAIL
info@atriumadvocaten.nl