Hulp bij civiel- en procesrecht

In het civiele recht kunt u op verschillende manieren problemen ervaren.

Wij kunnen u juridisch advies geven of bijstaan in geschillen die te maken hebben met bijvoorbeeld het contractenrecht, consumentenrecht, (beroeps)aansprakelijkheidsrecht, goederenrecht en WSNP-zaken.

Verder hebben wij jarenlange en uitgebreide proceservaring. We kunnen u dus bij uitstek helpen als u bent gedagvaard om voor de rechter te verschijnen of een verzoekschrift hebt ontvangen.


Hulp bij geschillen over overeenkomsten

Komt iemand een overeenkomst niet na? Wordt uw nota niet betaald? Is er wanprestatie gepleegd?

Of wordt u zelf aansprakelijk gesteld door een ander en heeft u goede redenen om afspraken niet na te komen? Eist iemand van u een schadevergoeding? Wij kunnen u juridisch advies geven en helpen.Hulp bij problemen binnen de WSNP

Is de aanvraag voor de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) afgewezen en wilt u in hoger beroep? Wordt de WSNP mogelijk tussentijds beëindigd en wilt u hier iets tegen doen?

Wij kunnen u helpen in zaken over schuldsaneringen. Bel ons snel, want de termijnen zijn kort. Hulp bij onrechtmatig handelen

Heeft u schade geleden door toedoen van een ander; een particulier, ondernemer of dienstverlener? Of heeft u per ongeluk schade toegebracht aan een ander?

Dan kunnen we samen met u op zoek naar een oplossing en gaan wij waar nodig de schade voor u zoveel mogelijk beperken of verhalen.

U kunt bij ons ook terecht als een dienstverlener, bijvoorbeeld een advocaat of bewindvoerder, zijn zorgplicht heeft geschonden en u als gevolg hiervan schade heeft geleden. We geven altijd juridisch advies over de kans van slagen in een procedure.

Wij behandelen geen letselschadezaken.