0591 - 714 727 info@atriumadvocaten.nl
Dianne Kruithof - Atrium Advocaten

MR. E.D. (Dianne) Kruidhof – Dijk

kruidhof@atriumadvocaten.nl

Dianne Kruidhof is advocaat sinds 2007 en werkzaam geweest op advocatenkantoren in Zwolle en Emmen. Sinds 2013 is ze zelfstandig ondernemer.

“Ik kom uit een ondernemersfamilie en ken op die manier wel het klappen van de zweep. Ik kan mij daarom zeker zakelijk opstellen in een geschil, maar verlies daarbij de belangen van een cliënt niet uit het oog. Dat kan ook betekenen dat eerst geprobeerd wordt om een geschil in goed onderling overleg op te lossen. Mocht het nodig zijn, dan wordt een gerechtelijke procedure zeker niet uit de weg gegaan.”

Dianne is deskundig op het gebied van vastgoed en huur en het personen- en familierecht. Zij procedeert veel en staat zowel particulieren als ondernemers bij in civiele zaken. Bij al deze zaken staan grote belangen op het spel. Het gaat regelmatig om complexe juridische kwesties waarbij een tijdig advies van cruciaal belang kan zijn.

“Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten een eerlijk advies krijgen. Ik zal dan ook niet onnodig procederen en ik geef een duidelijke inschatting van de kans van slagen van een zaak. Ik probeer altijd eerst een geschil in onderling overleg op te lossen.”

Dianne is werkzaam op de volgende rechtsgebieden:

ATRIUM Advocaten - Huur en vastgoed

Vastgoed en Huur

ATRIUM Advocaten - Onderneming en organisatie

civiel en procesrecht

ATRIUM Advocaten - Familie en gezin

Familie en gezin

Rechtsgebiedenregister

Dianne heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en Familierecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

BEZOEK-  EN POSTADRES

Westerbracht 16
7821 CH EMMEN

KvK: 81880693

Volg ons en mis niets

TELEFOONNUMMER
0591 - 714 727

E-MAIL
info@atriumadvocaten.nl