0591 - 714 727 info@atriumadvocaten.nl

Vastgoed of huur advocaat gezocht?

Wij behandelen diverse geschillen tussen kopers en verkopers, huurders en verhuurders

U kunt bij ons direct terecht voor:

=
geschillen tussen verhuurders en huurders en andersom
=
geschillen over de aan- en verkoop van onroerend goed
=
geschillen over erfgrenzen en erfdienstbaarheden

Vraag meteen een advies aan!

Hulp bij (ver)huur

Betaalt de huurder de huur niet? Wordt de huur ten onrechte opgeschort vanwege gebreken? Of worden gebreken niet verholpen? Dreigt er een ontruiming vanwege een huurachterstand?

We staan zowel huurders als verhuurders bij om een passende oplossing te zoeken in geschillen over (ver)huur.

Hulp bij (ver)koop

Wordt een koopovereenkomst niet nagekomen en wilt u nakoming afdwingen en/of de overeengekomen boete innen?

Komt u erachter dat de woning die u heeft gekocht verborgen gebreken heeft?

Wij kunnen u uitstekend adviseren en bijstaan in dit soort geschillen.

Hulp bij geschillen tussen buren

Heeft een buurman een stuk grond van u in gebruik? Wijkt de feitelijke grens af van de erfgrens in het Kadaster? Is het recht van overpad geblokkeerd? Of heeft u last van overhangende beplanting van uw buren?

Wij kunnen u helpen.

BEZOEK-  EN POSTADRES

Westerbracht 16
7821 CH EMMEN

KvK: 81880693

Volg ons en mis niets

TELEFOONNUMMER
0591 - 714 727

E-MAIL
info@atriumadvocaten.nl