Hulp bij intellectueel eigendom

Het is belangrijk om uw merk te beschermen tegen inbreuk door anderen. Wij kunnen u hierin begeleiden of voor u de registratie uitvoeren. Neem contact op voor de mogelijkheden. 

Auteursrechten ontstaan vanzelf. Daar hoeft u niets voor te doen. Als anderen uw creatie of foto gebruiken zonder uw toestemming, dan kunt u daartegen optreden. Wij kunnen u hierin bijstaan.

Ook mag een bedrijf niet een (te sterk) gelijkende handelsnaam gebruiken in een soortgelijke branche. Gebeurt dit toch, dan kunt u hier iets tegen doen. Met onze hulp gebeurt dat snel en adequaat.

Hulp bij registratie

Weet u niet hoe u uw naam, product, logo of dienst het beste kunt beschermen? Wij wel!

Wij kunnen ervoor zorgen dat de door u gebruikte (intellectuele) eigendomsrechten op de juiste wijze worden geregistreerd, zodat uw concurrent hieruit geen voordeel kan halen. 


Hulp bij handhaving

Gebruikt een ander een door u geregistreerd merk? Wat als iemand zonder uw toestemming uw creatie kopieert of zelfs aanpast?

Het intellectueel eigendomsrecht, waaronder het merkenrecht en auteursrecht, biedt bescherming en wij weten precies welke actie wij moeten ondernemen.
Hulp bij verdediging

Wordt u zelf aangesproken door iemand anders over een inbreuk die u zou hebben gepleegd op gebied van het merkenrecht, auteursrecht, handelsnaam of anderszins?

Ook dan kunnen we samen met u op zoek naar een oplossing en gaan we waar nodig de schade zoveel mogelijk voor u beperken.