Jacolien Hofman
mr. drs. j.h. (jacolien) hofman – de Jong“Ik bekijk een zaak altijd vanuit verschillende invalshoeken, waarbij ik ook niet-juridische belangen voor ogen houd”

Jacolien studeerde Rechtsgeleerdheid, richting privaatrecht en strafrecht en Managementwetenschappen, richting strategie en innovatie. Jacolien heeft tevens een aantal psychologie vakken gevolgd ter verbreding van haar kennis. Zij is werkzaam op het gebied van vastgoed en huurrecht, familierecht, aansprakelijkheidsrecht en verbintenissen- en contractenrecht. Zij beschikt over uitgebreide proceservaring.

“Ik vind het belangrijk om in mijn werk uit te gaan van een positieve instelling en met vastberadenheid naar een oplossing toe te werken. Deze oplossing hoeft niet per definitie juridisch van aard te zijn. Samen met de cliënt wil ik een zo goed mogelijk resultaat realiseren.

Omdat ik geïnteresseerd ben in veel verschillende onderwerpen, heb ik naast mijn rechtenstudie ook een studie management gevolgd en diverse psychologie vakken. In de advocatuur valt alles samen. Hier heb ik de mogelijkheid om voor de cliënt een creatieve, bestendige oplossing te bedenken en te putten uit opgedane kennis en ervaring.”

jacolien is werkzaam op de volgende rechtsgebieden:

PERSONEN- EN FAMILIERECHT
VASTGOED EN HUURRECHT
CIVIEL- EN PROCESRECHT