0591 - 714 727 info@atriumadvocaten.nl
Dianne Kruithof - Atrium Advocaten

MR. DRS. J.H. (JACOLIEN) HOFMAN – DE JONG

hofman@atriumadvocaten.nl

“Ik bekijk een zaak altijd vanuit verschillende invalshoeken, waarbij ik ook niet-juridische belangen voor ogen houd”

Jacolien studeerde Rechtsgeleerdheid, richting privaatrecht en strafrecht en Managementwetenschappen, richting strategie en innovatie. Jacolien heeft tevens een aantal psychologie vakken gevolgd ter verbreding van haar kennis. Zij is werkzaam op het gebied van het huurrecht, vastgoedrecht, ondernemingsrecht en familierecht. Zij beschikt over uitgebreide proceservaring.

“Ik vind het belangrijk om in mijn werk uit te gaan van een positieve instelling en met vastberadenheid naar een oplossing toe te werken. Deze oplossing hoeft niet per definitie juridisch van aard te zijn. Samen met de cliënt wil ik een zo goed mogelijk resultaat realiseren.

Omdat ik geïnteresseerd ben in veel verschillende onderwerpen, heb ik naast mijn rechtenstudie ook een studie management gevolgd en diverse psychologie vakken. In de advocatuur valt alles samen. Hier heb ik de mogelijkheid om voor de cliënt een creatieve, bestendige oplossing te bedenken en te putten uit opgedane kennis en ervaring.”

Jacolien is werkzaam op de volgende rechtsgebieden:

ATRIUM Advocaten - Huur en vastgoed

Vastgoed en Huur

ATRIUM Advocaten - Onderneming en organisatie

civiel en procesrecht

ATRIUM Advocaten - Familie en gezin

Familie en gezin

Rechtsgebiedenregister

Jacolien heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en familierecht
  • Huurrecht
  • Vastgoedrecht
  • Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

BEZOEK-  EN POSTADRES

Westerbracht 16
7821 CH EMMEN

KvK: 81880693

Volg ons en mis niets

TELEFOONNUMMER
0591 - 714 727

E-MAIL
info@atriumadvocaten.nl