0591 - 714 727 info@atriumadvocaten.nl

Meerderjarige weeskinderen op straat gezet?

Je bent 21 jaar oud en woont samen met je broertje, die net 19 is geworden, bij jullie vader in. Vijf jaar geleden is jullie moeder overleden en nu is jullie vader ernstig ziek. Na een kort ziekbed overlijdt ook jullie vader. Een paar dagen later valt er een brief op de deurmat. Je ziet al aan de envelop dat de brief afkomstig is van de woningbouwcorporatie waar jullie vader de woning van huurde. Uit de brief blijkt dat jullie de woning binnen de termijn van twee maanden na zijn overlijden zullen moeten verlaten. Maar hoezo? Waar moet je naartoe? Waarom wordt er geen rekening mee gehouden dat de woning juist voor jullie emotionele waarde heeft? Waarom zoveel haast, terwijl jullie midden in een rouwproces zitten? Gaat de huurovereenkomst niet automatisch over op jullie als zijn kinderen en erfgenamen?

Hoe zit het juridisch?

Er zijn in de wet regels opgesteld die bepalen wat er moet gebeuren als een huurder is overleden. Daarvoor moeten we kijken in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In artikel 268 staat dat bij overlijden van de huurder iemand die in de woning zijn hoofdverblijf heeft én met de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijke huidhouding heeft gehad, de huur voor de tijd van zes maanden voortzet na het overlijden van de huurder. Dus als je aan deze voorwaarden voldoet, dan krijg je zes maanden de tijd om rustig over je toekomst na te denken en uit te zoeken hoe het verder moet.

Maar wat als er bijvoorbeeld geen sprake is geweest van een ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’? Dan gelden andere regels. En dat is van belang, omdat in de praktijk een ouder-kind relatie wordt beschouwd alsof er geen sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Kinderen gaan op een gegeven moment vaak op zichzelf wonen. Hetzelfde wetsartikel bepaalt dat in zo’n geval de huur van rechtswege eindigt aan het eind van de tweede maand na het overlijden van de huurder. De woning moet dan na twee maanden leeg worden opgeleverd.

Je zult maar kort na het overlijden van je vader, zoals in het voorbeeld hierboven, een brief op de deurmat vinden…

Overnemen huurcontract

Het is heel begrijpelijk dat je het liefst het huurcontract van je overleden vader of moeder zou willen overnemen, zodat je in de woning kunt blijven wonen. Ga dan hierover in gesprek met de woningcorporatie. Woningcorporaties kunnen namelijk nu al deze keuze maken zonder tussenkomst van een rechter. Ook is het mogelijk om bij meerderjarigheid aan de verhuurder te vragen om als medehuurder aangemerkt te worden. Het is goed om dit te regelen als je bij (een van) jouw ouders inwoont, ook als er geen sprake is van ziekte.

In het huurrecht zijn regels gesteld over het overnemen van een huurcontract en het erkend worden als medehuurder. Kom je er samen met de verhuurder niet uit, neem dan contact met ons op. Wij kunnen je hier bij helpen.

Meer weten? Of heeft u een vraag? Bel of mail vrijblijvend met ATRIUM advocaten: info@atriumadvocaten.nl of 0591-714727. We zijn werkzaam in heel Nederland.

Intellectueel eigendom

Lees alle artikelen

checklist

Checklist scheiden

Heeft u besloten om te gaan scheiden, maar weet u niet waar u moet beginnen? Ziet u door de bomen het bos niet meer? Bent u bang dat u...

Lees meer

Gezamenlijk gezag na erkenning

Gezamenlijk gezag na erkenning. Hoe zit het nu en hoe zit het straks? Zes maanden geleden ben je vader geworden van een prachtige dochter....

Lees meer