0591 - 714 727 info@atriumadvocaten.nl

Onderneming en organisatie

Wij zijn er voor ondernemers en organisaties

Ook als u een onderneming heeft kunt u bij ons terecht. Voor een ondernemer is het van belang om goed na te denken over de vraag welke risico’s u loopt, hoeveel risico u loopt en of het al dan niet gewenst en mogelijk is om de risico’s te beperken. Wij kunnen u hierbij helpen met een eerlijke, heldere en gedurfde aanpak.

Daarnaast kunt u contact met ons opnemen als u juridische ondersteuning en advies wilt ten aanzien van de bedrijfsvoering en de juridische risico’s die hieraan verbonden zijn. Verder is het voor een onderneming bijzonder belangrijk uw intellectuele eigendom te beschermen en waar nodig te registreren. Ook hierover geven we u graag een duidelijk advies.

Hulp bij geschillen over overeenkomsten

Komt iemand een overeenkomst niet na? Wordt uw nota niet betaald? Is er wanprestatie gepleegd?

Of wordt u zelf aansprakelijk gesteld door een ander en heeft u goede redenen om afspraken niet na te komen? Eist iemand van u een schadevergoeding? Wij kunnen u een eerlijk en helder juridisch advies geven en helpen.

Hulp bij onrechtmatig handelen

Heeft u schade geleden door toedoen van een ander; een particulier, ondernemer of dienstverlener? Of heeft u per ongeluk schade toegebracht aan een ander?

Dan kunnen we samen met u op zoek naar een oplossing en gaan wij waar nodig de schade voor u zoveel mogelijk beperken of verhalen.
We geven altijd een eerlijk en helder juridisch advies over de kans van slagen in een procedure.

BEZOEK-  EN POSTADRES

Westerbracht 16
7821 CH EMMEN

KvK: 81880693

Volg ons en mis niets

TELEFOONNUMMER
0591 - 714 727

E-MAIL
info@atriumadvocaten.nl