0591 - 714 727 info@atriumadvocaten.nl

RECHTSBIJSTAND VERZEKERING

RECHT OP VRIJE ADVOCAATKEUZE
BIJ EEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING

U heeft als verzekerde met een rechtsbijstandverzekering recht op een vrije advocaatkeuze in alle juridische en administratieve procedures. Dat geldt ook voor procedures waarvoor een advocaat niet verplicht is gesteld.

Ook vrije advocaatkeuze bij onderhandelingen of bemiddeling
Op 14 mei 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist dat ook bij bemiddeling of buitengerechtelijke onderhandelingen een vrije advocaatkeuze geldt. Rechtsbijstandverzekeraars zijn van mening dat deze uitspraak niet in Nederland zou gelden. Wij zijn het niet eens met de rechtsbijstandverzekeraars.

Het Hof heeft overwogen dat elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, geacht moet worden onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’ te vallen. Dat betekent dat er ook in de voorfase sprake is van een vrije advocaatkeuze.

Dit is ook het doel van de richtlijn, namelijk om te zorgen voor een adequate bescherming van de verzekerden, waardoor zij in staat worden gesteld om in de eigenlijke gerechtelijke fase van de procedure de bijstand van dezelfde vertegenwoordiger te blijven genieten als in de voorfase van zo’n procedure.

Wat betekent dit voor u?
De kosten van de externe advocaat moeten door de verzekeraar betaald worden en mogen dus niet voor rekening komen van u als verzekerde. Ook mag een verzekeraar het uurtarief van de externe advocaat niet beperken. De verzekeraar mag wel een totaal kostenmaximum per zaak hanteren. Daarom is overleg vooraf met de verzekeraar over de kosten van de externe advocaat erg belangrijk.

Wij kunnen dit overleg van u overnemen door zelf contact op te nemen met uw verzekeraar over de kosten die de verzekeraar voor de desbetreffende procedure hanteert.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering en wilt u ATRIUM advocaten inschakelen voor een juridische procedure? Neem dan contact met ons op of meld uw zaak bij ons aan.

BEZOEKADRES
Westerbracht 16
7821 CH EMMEN

POSTADRES
Postbus 2219
7801 CE EMMEN
KvK: 81880693

Volg ons en mis niets

TELEFOONNUMMER
0591 - 714 727

E-MAIL
info@atriumadvocaten.nl