0591 - 714 727 info@atriumadvocaten.nl

RECHTSBIJSTAND VERZEKERING

RECHT OP VRIJE ADVOCAATKEUZE
BIJ EEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING

U heeft als verzekerde met een rechtsbijstandverzekering recht op een vrije advocaatkeuze in alle juridische en administratieve procedures. Dat geldt ook voor procedures waarvoor een advocaat niet verplicht is gesteld.

Ook vrije advocaatkeuze bij onderhandelingen of bemiddeling
Op 14 mei 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist dat ook bij bemiddeling of buitengerechtelijke onderhandelingen een vrije advocaatkeuze geldt. Wel moet er een link zijn met een gestarte of afgeronde gerechtelijke of administratieve procedure.

Wat betekent dit voor u?
De kosten van de externe advocaat moeten door de verzekeraar betaald worden en mogen dus niet voor rekening komen van u als verzekerde als er een gerechtelijke of administratieve procedure loopt en de bijstand daaraan verbonden is. Ook mag een verzekeraar het uurtarief van de externe advocaat niet beperken. De verzekeraar mag wel een totaal kostenmaximum per zaak hanteren. Daarom is overleg vooraf met de verzekeraar over de kosten van de externe advocaat erg belangrijk. De verzekeraar moet vooraf toestemming geven.

Wij kunnen dit overleg van u overnemen door zelf contact op te nemen met uw verzekeraar over de kosten die de verzekeraar voor de desbetreffende procedure hanteert.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering en wilt u ATRIUM advocaten inschakelen voor een gerechtelijke of administratieve procedure? Neem dan contact met ons op of meld uw zaak bij ons aan.

BEZOEK-  EN POSTADRES

Westerbracht 16
7821 CH EMMEN

KvK: 81880693

Volg ons en mis niets

TELEFOONNUMMER
0591 - 714 727

E-MAIL
info@atriumadvocaten.nl