0591 - 714 727 info@atriumadvocaten.nl

Uurtarief advocaat

Belangrijk om te weten

ATRIUM advocaten is graag transparant over de wijze waarop de werkzaamheden worden doorberekend. Maar we willen u er graag op wijzen dat tarieven van andere advocaten niet één op één met die van ons vergeleken kunnen worden.

Het is goed om te weten dat wij ons alleen richten op zaken waar wij voldoende kennis van hebben. We kunnen u door onze ervaring effectief van dienst zijn en hebben daardoor mogelijk minder tijd nodig dan een andere advocaat om tot het best mogelijke resultaat te komen.

Vanaf € 215,- exclusief BTW

Wij hanteren een uurtarief van € 215,- exclusief BTW (dat is € 260,15 inclusief BTW) voor particulieren en een tarief van € 260,- exclusief BTW voor ondernemers en rechtsbijstandverzekeraars.

Het door ons gehanteerde uurtarief is lager of hoger afhankelijk van de draagkracht, de spoedeisendheid, het belang en het rechtsgebied. Voordat een opdracht wordt aangenomen, zullen wij met u afspraken maken over het uurtarief in uw zaak.

Iedere advocaat houdt nauwkeurig de tijd bij in een dossier. De advocaat noteert deze in tijdseenheden van 6 minuten. Veel andere kantoren hanteren grotere tijdseenheden. Iedere maand ontvangt u van ons een nota voor de tijd die wij in die maand hebben besteed, tenzij dit minder is dan 1 uur. Op de specificatie die wij met de declaratie meezenden, vindt u de tijdsbesteding duidelijk terug.

Voor werkzaamheden minder dan 6 minuten, brengt ATRIUM één tijdseenheid in rekening.

Ook voor reis- en wachttijd brengen wij het uurtarief in rekening, tenzij de advocaat in die tijd andere werkzaamheden in een ander dossier heeft verricht. Wij rekenen onze tijd nooit dubbel.

Ons kantoor brengt geen kantoorkosten in rekeningKosten van derden (zoals bijvoorbeeld dagvaardingskosten of griffierecht) worden wel doorberekend.

Bij nieuwe cliënten brengen wij een vast bedrag als voorschot in rekening. Bij cliënten met wie wij al een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd, doen wij dat in beginsel niet.

BEZOEK-  EN POSTADRES

Westerbracht 16
7821 CH EMMEN

KvK: 81880693

Volg ons en mis niets

TELEFOONNUMMER
0591 - 714 727

E-MAIL
info@atriumadvocaten.nl